Over Arianne

Tijdens het maken wordt ik gegrepen door de transformatie van materiaal tot beeld. Mijn objecten bestaan uit organische vormen die ontstaan door van binnen naar buiten en vanuit detail naar een geheel te werken.

Maken is het leukste wat er is. Maken = denken. Elk object begint met het rijgen van de kralen, al werkend komen de invallen en worden voorgenomen structuren losgelaten en aangepast. Er ontstaat iets wat ik van te voren niet heb kunnen bedenken. Het is de tomeloze drang om vorm te geven aan het voor mij onuitsprekelijke. Het gaat mij om bezieling, inspiratie, goed werk raakt aan wat ik niet kan verwoorden.

Na mijn studie aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht ben ik weer naar Rotterdam verhuisd. Hier werk ik gestaag aan een reeks objecten. Mijn werk is te zien en te koop bij diverse galeries en is opgenomen in collecties van musea, verzamelaars en particulieren.

Daarnaast werk ik ook in opdracht en in de loop der jaren ben ik regelmatig curator en organisator geweest van diverse exposities.


During the process of creating I am gripped by the transformation of material into image. My objects consist of organic shapes that are created by working from the inside out and from detail to a whole.

To me creating is the best thing there is. Creating = thinking. Each object starts with the stringing of the beads, while I am working the ideas start to flow and intended structures are released and adjusted. I create something that I could not have imagined in advance. It is the unbridled urge to give shape to the unspeakable. For me it’s about inspiration, good work touches on what I can’t put into words.

After my studies at the High School of the Arts in Utrecht, I moved back to Rotterdam. Here I am steadily working on a series of objects. My work can be seen and purchased at various galleries and is included in collections of museums, collectors and private individuals.

I also work on commission and over the years I have regularly worked as a curator and organizer of various exhibitions.


info@ariannevandergaag.nl